آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اگر انتظار داشته باشیم چیزی درد داشته باشد، درد خواهد داشت! حتی اگر محرک خیلی دردناک نباشد

انتظار داشتن شدت درد می‌تواند حقیقت ‌یابد! تحقیقات نشان داده‌اند که این انتظارات اشتباه می‌تواند تداوم پیدا کند، حتی وقتی حقیقت دائما خلاف آن را به ما ثابت می‌کند.

انتظار داشتن شدت درد می‌تواند حقیقت ‌یابد! تحقیقات نشان داده‌اند که این انتظارات اشتباه می‌تواند تداوم پیدا کند، حتی وقتی حقیقت دائما خلاف آن را به ما ثابت می‌کند.

Tor Wager می‌گوید: ما کشف کرده‌ایم که یک حلقه‌ی خود تقویت کننده (Positive feedback) در مورد انتظارات و درد وجود دارد. هرچه درد بیشتری را انتظار داشته باشید، پاسخ مغز شما به درد بیشتر خواهد بود و هرچه مغز شما پاسخ شدیدتری به درد بدهد، انتظار شما افزایش خواهد یافت.

برای چند دهه، محققان جذب این این پیشگویی‌‌هایی که خود به واقعیت می‌پیوندند، شده بوده‌اند؛ با مطالعاتی که نشان می‌دهد انتظارات می‌تواند بر هرچیزی اثر بگذارد، از چگونگی عملکرد شما در یک آزمون گرفته، تا چگونگی پاسخ شما به یک درمان. این مطالعه‌ی جدید اولین پژوهشی است که مستقیما دینامیک حلقه‌ی بازخورد بین انتظارات و درد و مکانیزم‌‌های عصبی بنیادی در این موضوع را مدل سازی می‌کند.

پژوهشگران 34 مورد آزمودنی را به کار گرفتند و به آن‌‌ها یاد دادند که چگونه یک سمبل را به گرمای کم و دیگری را به گرمای زیاد و دردناک مرتبط سازند.

سپس نمونه‌‌ها در یک اسکنر fMRI قرار گرفتند، که جریان خون در مغز را به عنوان یک نماینده از فعالیت عصبی اندازه گیری می‌کند. برای 60 دقیقه، به نمونه‌‌ها نشانه‌‌های درد کم و زیاد نشان داده شد (سمبل‌‌ها، لغات کم و زیاد، یا حروفL و H)، سپس از آن‌‌ها خواستند که میزان دردی که انتظار دارند به آن‌‌ها وارد شود را درجه بندی کنند.

سپس درجات مختلفی از گرمای دردناک ولی بدون آسیب به ساعد یا پاهای افراد وارد شد، که گرم‌ترین آن در آن حد بود که انگار یک فنجان قهوه را در دست نگه داشته باشید.

اما نمونه‌‌ها نمیداستند که شدت گرما در واقع هیچ ربطی به نشانه‌‌های اشاره شده نداشتند.

این مطالعه دریافته است که هنگامی که نمونه‌‌ها انتظار درد زیادی را داشتند، نواحی از مغز که در تهدیدها و ترس فعال هستند، هنگام انتظار برای اعمال گرما، بیشتر فعال می‌شدند. نواحی که در ایجاد درد فعالیت می‌کند، هنگام دریافت محرک بیشتر فعال می‌شدند. نمونه‌‌ها درد بیشتری را هنگام دریافت نشانه‌‌های درد زیاد، گزارش می‌کردند، بی توجه به اینکه چه مقدار گرما در عمل به آن‌‌ها وارد شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که انتظارات اثرات عمیقی داشته‌اند، و بر چگونگی پردازش اطلاعات درد در مغز اثر گذاشته‌اند.

این مسئله می‌تواند اثرات قابل لمسی در بازتوانی از شرایط دردناک داشته باشد.

نتایج ما پیشنهاد می‌دهند که انتظارات منفی دربار‌‌ه‌ی درد یا خروجی درمان ممکن است در بعضی شرایط، با بهبودی بهینه و مدنظر تداخل کند، هم با افزایش درد و هم با جلوگیری از توجه فرد به روند بهبودی. انتظارات مثبت می‌تواند اثراث مثبت ایجاد کند.

همچنین این تحقیق نکاتی را روشن کرده که چرا در برخی موارد، افراد بعد از گذشت زمان طولانی از بهبود بافت‌‌های آسیب دیده، همچنان در آن ناحیه احساس درد دارند.

تنها درک همین نکته که چیزها به آن بدی که شما فکر می‌کنید نیستند، می‌تواند به شما کمک کند که انتظارات خود را بازبینی کنید و به همین صورت تجربیات خود را نیز تغییر دهید.

منبع: مدیکال اکسپرس

ارسال دیدگاه

loading