FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (30)

اگر قبل از طراحی آزمایش به سوالات کلیدی مربوط به مطالعه خود پاسخ دهیم، می توانیم روش های متناسب با آزمایش خود را بهتر انتخاب نماییم.

چگونگی طراحی مطالعات

اگر قبل از طراحی آزمایش به سوالات کلیدی مربوط به مطالعه خود پاسخ دهیم، می توانیم روش های متناسب با آزمایش خود را بهتر انتخاب نماییم.

اولین سوالی که در طراحی مطالعه اهمیت دارد، این است که جامعه هدف ما در مطالعه چه کسانی هستند؟

این موضوع به اینکه ما روی افراد سالم، دچار بیماری مطالعه و یا اثر تحریک الکتریکی بر این دو گروه را مقایسه می‌کنیم، برمی‌گردد.

سوال دوم: چه عملکرد شناختی ومغزی را بررسی می‌کنیم؟

سوال سوم: بررسی چه ناحیه‌ای برای ما مطلوب است؟

این ناحیه باید از قبل انتخاب شود و ناحیه ای باشد که احتمالا در عملکرد شناختی مورد نظر مشارکت دارند.

جواب این سه سوال باید از ابتدا مشخص باشد و در واقع سوالات اولیه تحقیق به شمار می‌روند.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading