FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (28)

دو دسته اثر در اثر تحریک الکتریکی برای فرد اتفاق میافتد:

دو دسته اثر در اثر تحریک الکتریکی برای فرد اتفاق میافتد:

1- اثرات Online یا آنی که در آن می‌خواهیم مطالعه کنیم که در زمان گذشتن جریان الکتریکی از مغز، عملکرد شناختی فرد چه تغییری کرده است.

مثلا در زمانی که روی DLPFC تحریک الکتریکی انجام می‌دهیم، ببینیم عملکرد حافظه کاری چه تغییری داشته است.

2- اثرات Offline که در آن به بررسی عملکرد شناختی فرد پس از اتمام جلسه یا جلسات می‌پردازیم.

که می‌توان در اثر این تحریک الکتریکی عملکرشناختی تغییر داد یا در بازتوانی ها به فرد ضایعه دیده کمک کرد. همچنین می‌توان با ایجاد آسیب لحظه ای به یک ناحیه از مغز تاثیر آن را بر یک عملکرد یا نقش آن در یک شبکه را بررسی نمود.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading