آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (25)

در میان اختلالات روانی، بیشترین مطالعات با fNIRS بر روی اسکیزوفرنی صورت گرفته است.

کاربردهای fNIRS- اسکیزوفرنی:

در میان اختلالات روانی، بیشترین مطالعات با fNIRS بر روی اسکیزوفرنی صورت گرفته است. شاید دلیل این امر پیچیده بودن و مبهم بودن این اختلال باشد که با وجود چند دهه تحقیقات بر روی آن، هنوز به درک کاملی از آن نرسیده اند.

برخی محققین در سال 1994 از fNIRS چند کاناله برای بررسی میزان تغییرات اکسیژن خون در مغز در اختلالات روانی، استفاده کردند. در این مطالعات از تکلیف ترسیم آینه ای (mirror drawing task (MDT)) در ناحیه فرونتال استفاده کردند و مشاهده شد که در گروه کنترل تغییرات اکسی و دئوکسی هموگلوبین و مجموع هموگلوبین روند منظمی را در بین دو نیمکره طی کرد اما در گروه دارای اختلال اسکیزوفرنی این تغییرات منظم نبود، برای مثال افزایش اکسی هموگلوبین به موازات کاهش دئوکسی هموگلوبین نبود. این امر موجب شد که محققین بیان کنند که برخی از علائم اسکیزوفرنی ممکن است به دلیل مشکل بین دو نیمکره باشد.