آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

پردازش تصاویر fMRI - قسمت هفتم

FreeSurferیک بسته نرم افزاری قدرتمند برای پردازش تصاویر آناتومیک MRI است. اگرچه این برنامه ذاتا برنامه پردازش داده fMRI نیست، با این حال به تازگی برای کمک به پردازش تصاویر fMRI بسیار استفاده می شود.

FreeSurfer:

FreeSurferیک بسته نرم افزاری قدرتمند برای پردازش تصاویر آناتومیک MRI است. اگرچه این برنامه ذاتا برنامه پردازش داده fMRI نیست، با این حال به تازگی برای کمک به پردازش تصاویر fMRI بسیار استفاده می شود. علت این رشد استفاده از FreeSurfer در پردازش تصاویر fMRI، ابرازهایی با قابلیت تولید مدل هایی از قشر مغز و همچنین بخش بندی مناطق زیر قشری مغز با کمترین داده ممکن از سوژه است. این مدل ها را بعدا می توان برای انطباق داده های سوژه های مختلف، با استفاده از روش های مبتنی بر سطح استفاده کرد. روش های انطباق مبتنی بر سطح در بعضی شرایط از روش های انطباق مبتنی بر حجم دقت بیشتری دارند. همچنین این امکان وجود دارد که نتایج آماری بدست آمده در FSL وSPM را به FreeSurfer انتقال داد و سپس آن ها را بر رروی قشر مغز بدست آمده در FreeSurfer تصویر کرد، که این کار امکان آنالیز گروهی بر پایه سطح را فراهم می کند.

نمایی از خروجی های برنامه FreeSurfer

شکل 1. نمایی از خروجی های برنامه FreeSurfer

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو