آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سمینار دو روزه‌ی آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه‌ی استان گیلان)، دی ۱۳۹۷

پس از برگزاری موفق سمینار‌ استان هرمزگان و کرمان در ماه آذر، سمینار دو روزه ویژه‌ی گیلان در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دی ۱۳۹۷ برگزار شد.

پس از برگزاری موفق سمینار‌ استان هرمزگان و کرمان در ماه آذر، سمینار دو روزه ویژه‌ی گیلان در تاریخ ۱۲ و ۱۳ دی ۱۳۹۷ برگزار شد. این سمینار نیز با استقبال خوبی رو به رو شد. در این سمینار، مهارت اولیه در الکتروانسفالوگرافی (نوار مغزی) و تحریک مغزی، تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی و طیف‌نگاری کارکردی مادون قرمز (fNIRS) توسط اساتید برجسته آموزش داده شد. در ادامه برنامه‌ی کامل سمینار را مشاهده می‌کنید:

روز اول:

  • اصول و مبانی تحریک مغزی tES (مبانی tES ، کاربردهای کلینیکی و پژوهشی tES و مختصری از نحوه‌ی کار دستگاه‌ها + جلسه ثبت داده tES) توسط دکتر کاظمی و خانم صادق‌بیگی
  • اصول و مبانی تحریک مغزی TMS (مبانی TMS ، کاربردهای پژوهشی و کلینیکی TMS، ابزار و دستگاه‌های آن) توسط دکتر کاظمی
  • اصول و مبانی الکتروانسفالوگرافی (معرفی EEG ، کاربردها و اهمیت کلینیکی، معرفی پژوهش‌های جاری نگاشت مغز با EEG و خلاصه‌ای از روال آنالیز + جلسه ثبت داده EEG) توسط دکتر میکائیلی و خانم پورعباسی
  • جلسات انجام تحریک مغزی توسط خانم صادق‌بیگی

روز دوم:

  • اصول و مبانی fNIRS (اصول کارکرد fNIRS ، نحوه‌ی اندازه گیری و مبانی دستگاه، کاربردهای کلینیکی و اهمیت‌های پژوهشی، کاربردهای پژوهشی و جلسه اخذ داده fNIRS) توسط دکتر دادگستر، خانم کریمی و خانم پورعباسی
  • اصول و کاربردهای MRI در علوم اعصاب (اصول تصویربرداری و خواص تصاویر MRI ، کاربردهای تصاویر ساختاری DTI در علوم اعصاب) توسط دکتر حسین‌زاده
  • مبانی fMRI (اصول Bold ، تابع همودینامیک، طراحی آزمایش، انتقال تحریک) توسط دکتر حسین‌زاده
  • طراحی آزمایش و اصول آنالیز داده‌های fMRI و پیش‌پردازش، آنالیز آماری، GLM توسط خانم دکتر یارقلی
  • جلسات اخذ عملی داده fMRI و آنالیز داده توسط خانم دکتر یارقلی و آقای برزگر

لازم به ذکر است شرکت در این برنامه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان دکترا، رزیدنت‌ها و دانشجویان سال آخر پزشکی که معرفی نامه از طرف استاد راهنما داشتند رایگان بود.

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading