آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست ویژه‌ی متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه‌برداری مغز، هشتمین رویداد جانبی سمپوزیوم

هشتمین رویداد جانبی دومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران، نشست ویژه‌ی متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه‌برداری مغز در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۸، در محل آزمایشگاه برگزار شد.

آزمایشگاه ملی نقشه‌‌برداری مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران برگزار کرد. هشتمین رویداد جانبی دومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران، نشست ویژه‌ی متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه‌برداری مغز در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۸، در محل آزمایشگاه برگزار شد. در این نشست جمعی از متخصصین علوم اعصاب با هدف هم‌اندیشی در حوزه‌ی نقشه برداری مغز گرد هم آمدند. جلسه‌ی انجمن علوم اعصاب نیز گزار گردید.

در این نشست، دکتر محمدرضا آی و دکتر محمدتقی جغتایی، دکتر محمد قدیری وصفی، دکتر میر شهرام صفری و دکتر پیمان حسنی ابهریان به ایراد سخنرانی پرداختند. برنامه‌ در ادامه شرح داده شده است:

افتتاح مراسم نشست به سخنرانی دکتر محمدرضا آی و دکتر محمد تقی جغتایی و پس از آن برگزاری جلسه انجمن علوم اعصاب ایران.

سخنرانی دکتر محمد قدیری وصفی با موضوع:

Disintegration of consciousness in schizophrenia

سخنرانی دکتر میرشهرام صفری با موضوع:

Cortical Microcircuit Mapping: Electrophysiological Profiling of Neocortical Neural Subtypes

و سخنرانی دکتر پیمان حسنی ابهریان با موضوع:

Application of Brain Mapping in Addiction Studies

تصاویر (4)

ارسال دیدگاه

loading