آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نخستین سمینار و دوره‌ی آموزشی پیشرفته‌ی نوروسایکیاتری، مرداد ۱۳۹۷

نخستین سمینار و دوره‌ی آموزشی پیشرفته‌ی نوروسایکیاتری در روزهای ۴ و ۵ مرداد ۱۳۹۷ در تالار امام بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد.

نخستین سمینار و دوره‌ی آموزشی پیشرفته‌ی نوروسایکیاتری در روزهای ۴ و ۵ مرداد ۱۳۹۷ در تالار امام بیمارستان امام خمینی تهران برگزار شد. این سمینار توسط کمیته نوروسایکیاتری انجمن علمی روانپزشکان، مرکز تحقیقات بیماری‌های مغز و اعصاب، ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی، دپارتمان نورولوژی شناختی و نوروسایکیاتری گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم اعصاب، انجمن پزشکی روانتنی و انجمن علوم اعصاب برگزار شد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای اهداف ترویجی خود، با حضور در این سمینار که پژوهشگران از طیف وسیعی از رشته‌های مرتبط در آن شرکت داشتند، به معرفی آزمایشگاه و تجهیزات و خدمات قابل ارایه به این اقشار علمی پرداخت.

همچینین حضور در این سیمنارها می‌تواند زمینه ساز ایجاد بسترهای همکاری باشد.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading