آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در دوازدهمین کنگره‌ی فیزیک پزشکی ایران، تیر ۱۳۹۷

دوازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی کشور در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیر ۱۳۹۷، در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد و محققین این رشته گردهم آمده و طی دو روز آخرین دستاوردهای خود را ارائه کردند.

دوازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی کشور در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیر ۱۳۹۷، در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد و محققین این رشته گردهم آمده و طی دو روز آخرین دستاوردهای خود را ارائه کردند.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز در راستای اهداف ترویجی خود، به منظور آشنا ساختن اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این رشته با خدمات ارایه شده توسط آزمایشگاه، تجهیزات و نحوه‌ی ثبت پروژه در آزمایشگاه در این کنگره حضور داشت.

همچنین دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با موضوع ‘’پیشرفت‌های اخیر در ابزار تصویربرداری مولکولی’’ به ایراد سخنرانی در این کنگره پرداختند.

تصاویر (7)

ارسال دیدگاه

loading