آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در یازدهمین کنگره‌ی سکته مغزی ایران، اسفند ۹۷

یازدهمین کنگره‌ی سالیانه‌ی سکته مغزی ایران توسط انجمن سکته مغزی ایران و به ریاست جناب آقای دکتر بابک زمانی در تاریخ ۱ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

یازدهمین کنگره‌ی سالیانه‌ی سکته مغزی ایران توسط انجمن سکته مغزی ایران و به ریاست جناب آقای دکتر بابک زمانی در تاریخ ۱ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این کنگره دارای ۱۵ امتیاز بازآموزی (برای متخصصین مغز و اعصاب) بود. سالن اصلی شامل سخنرانی‌های نورولوژی و پانل‌ها و سالن‌های جانبی در روز اول به سخنرانی‌های طب اورژانس، روز دوم به سخنرانی‌های پرستاری و در روز سوم به سخنرانی‌های توانبخشی اختصاص داده شد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز هر سه روز در کنگره حضور یافت و به معرفی تجهیزات و خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه، متناسب با نیازهای پژوهشی قشر حاضر در کنگره پرداخت.

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading