آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ردیاب چشمی در دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی شد

با هدف دستیابی به پیشرفته‌ترین شیوه‌های علمی و تخصصی برای بررسی عملکرد سیستم بینایی، با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فن‌آوری‌های شناختی، آزمایشگاه ردیاب چشمی در پژوهشکده‌ی علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی ایجاد و راه اندازی شد.

با هدف دستیابی به پیشرفته‌ترین شیوه‌های علمی و تخصصی برای بررسی عملکرد سیستم بینایی، با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فن‌آوری‌های شناختی، آزمایشگاه ردیاب چشمی در پژوهشکده‌ی علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی ایجاد و راه اندازی شد.

با تلاش و همت محققان و متخصصان، طرح‌های تحقیقاتی امکان سنجی ارتقای توجه بینایی در افراد سالم و افراد مبتلا به اختلالات عصب تحولی، انجام آزمایشات جهت مطالعه سیستم‌های توجه بینایی، توسعه‌ی ابزار، تصمیم‌گیری و مدل‌سازی سیستم ادراک و توجه و نیز توجه بینایی در بازاریابی عصبی در این آزمایشگاه در حال اجرا است.

این ابزار به عنوان یک رابط مغز و رایانه کاربردهای گسترده ای در حوزه‌های مختلف علوم شناختی دارد.

این دستگاه ردیاب چشمی مورد استفاده در این آزمایشگاه از سه نرم افزار طراحی آزمون و ارائه محرک‌ها، تحلیل مقدماتی و نمایش و استخراج داده‌های ثبت شده تشکیل شده است.

ارسال دیدگاه

loading