آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

چهارمین کنفرانس بین المللی بازی‌های رایانه‌ای با نگاه به حوزه‌ی توانبخشی شناختی در دانشگاه کاشان برگزار شد

چهارمین کنفرانس بین المللی بازی‌های رایانه‌ای با نگاهی ویژه به موضوع "توانبخشی شناختی و بازی‌های رایانه‌ای" با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فن‌آوری‌های شناختی و با همکاری و مشارکت دانشگاه‌های اصفهان و کاشان، در دانشگاه کاشان برگزار شد.

چهارمین کنفرانس بین المللی بازی‌های رایانه‌ای با نگاهی ویژه به موضوع "توانبخشی شناختی و بازی‌های رایانه‌ای" با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فن‌آوری‌های شناختی و با همکاری و مشارکت دانشگاه‌های اصفهان و کاشان، در دانشگاه کاشان برگزار شد.

در این کنفرانس موضوعاتی همچون کاربردهای آموزشی، درمانی، تبلیغاتی، فرهنگ سازی، تحلیل روانشناختی درمان و ارتقای سلامت روانی، جامعه شناختی و فرهنگی، مدل سازی احساس و هیجان، فرآیند توسعه و مدل کسب و کار، هوش محاسباتی در بازی‌ها و سایر محورهای فنی، هنری و علوم انسانی مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای مورد گفت و گو و تبادل نظر محققان اساتید و صاحب‌نظران قرار گرفت.

برای جزئیات بیشتر کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading