آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (35)

دامنه (پیک تا پیک) بهتر است در نظر درصد دامنه واکنش عضلات برانگیخته شده توسط تحریک supramaximal عصب محیطی عضله هدف میباشد.

دامنه

دامنه (پیک تا پیک) بهتر است در نظر درصد دامنه واکنش عضلات برانگیخته شده توسط تحریک supramaximal عصب محیطی عضله هدف میباشد.

زمان نهفتگی و دامنه MEP در افراد سالم متفاوت است و هیچ مرجع مقادیر نرمالی برای MEP در بزرگسالان مسن تر سالم در دسترس نمی‌باشد. از نظر بالینی مقادیر مرجع مفید برای MEP توسط TMS می تواند در بزرگسالان سالم بالای 70 سال تهیه شود. همانطور که در افراد جوان، ارتفاع در تعریف MEP طبیعی مهم است. در تفاوت جنسیتی، ممکن است در زنان ارتفاع آن پایین تر باشد.

ممنوعیت ها:

در ثبت MEP همراه با TMS باید غربالگری های توصیه شده در TMS انجام شود.

ارسال دیدگاه

loading