آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید اساتید اعضای انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، خرداد ۱۳۹۷

روز دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میزبان اساتید گرامی اعضای انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دکتر سلطانیان زاده، دکتر ابریشمی مقدم، دکتر محمودی، دکتر جم‌پور و دکتر حاجی اسماعیلی بود.

روز دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میزبان اساتید گرامی اعضای انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، دکتر سلطانیان زاده، دکتر ابریشمی مقدم، دکتر محمودی، دکتر جم‌پور و دکتر حاجی اسماعیلی بود.

اطلاع رسانی و برقراری ارتباط بین اعضای انجمن، استادان و پژوهشگران داخل و خارج از کشور از مهمترین اهداف انجمن به حساب می‌آید. انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی، انتشار کتب و نشریات علمی، همکاری با صنایع و نهادهای اجرایی و علمی در زمینه ارزیابی، بازنگری و اجرای پروژه‌های صنعتی و طرح های تحقیقاتی، همکاری در اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در زمینه ماشین بینایی و پردازش تصویر و تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی محققین و متخصصان از دیگر اهداف انجمن به شمار می‌آید.

شایان ذکر است جلسه‌ای نیز به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با ایشان برگزار شد.

ارسال دیدگاه

loading