آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اضافه شدن خدمات آنالیز تصاویر (Relaxometry (T1 & T2 Mapping به بخش پردازش تصویر آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصاویر ساختاری که با دستگاه MRI اخذ می‌شوند به صورت تصاویر وزن‌دار ضرایب T1 و T2 هستند که به اختصار به جای T1-Weighted یا T2-Weighted تصاویر T1 و T2 نامیده می‌شوند.

تصاویر ساختاری که با دستگاه MRI اخذ می‌شوند به صورت تصاویر وزن‌دار ضرایب T1 و T2 هستند که به اختصار به جای T1-Weighted یا T2-Weighted تصاویر T1 و T2 نامیده می‌شوند. در آنالیزهای Relaxometry با استفاده از اندازه‌گیری‌های متوالی و معادلات حاکم بر فرآیند Relaxation مقدار واقعی (غیر وزندار) T1یا T2 به دست آورده می‌شود.

از آنجا که این ضرایب Relaxation جزء ویژگی‌های ذاتی بافت هستند از این تکنیک در بررسی دقیق‌تر بافت (جایی که به جای کنتراست، خواص ذاتی بافت اهمیت دارد) استفاده می‌شود.

این تکنیک توانایی نمایش تغییرات ذاتی بافت در سیستم عصبی، در اثر تغیرات پاتولوژیک یا سایر تغییرات را دارد. عمده‌ی استفاده‌ی آن در بررسی محلول‌های شیمیایی و مواد کنتراست ‌زا می‌باشد. این روش قابلیت بررسی مواد کنتراست‌زا داخل بدن حیوانات را نیز فراهم می‌کند.

به کمک این روش می‌توان تاثیرات نوع ماده در مقادیر ضرایب (Relaxation (T1 & T2 را ارزیابی کرد.

ارسال دیدگاه

loading