آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در پانزدهمین کنگره‌ی بین المللیM.S ، آبان ۹۷

ام اس از بیماری‌های شایعی است که هر ساله نزدیک به ۵۰۰۰ مورد گزارش می‌شود، بنابراین به عنوان یک معضل مهم مورد توجه مسئولین محترم و انجمن ام اس ایران قرار گرفته است. انجمن ام اس برای ۱۴ سال پیاپی کنگره‌ی بین المللی ام اس را برگزار کرده است؛

ام اس از بیماری‌های شایعی است که هر ساله نزدیک به ۵۰۰۰ مورد گزارش می‌شود، بنابراین به عنوان یک معضل مهم مورد توجه مسئولین محترم و انجمن ام اس ایران قرار گرفته است. انجمن ام اس برای ۱۴ سال پیاپی کنگره‌ی بین المللی ام اس را برگزار کرده است؛ پانزدهمین آن نیز با تلاش انجمن ام اس، مرکز تحقیقات ام اس و دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ آبان ۱۳۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این رویداد علمی همچون سال‌های پیش نتایج آخرین تحقیقات و مطالعات دانشمندان و محققین دنیا در زمینه‌ی علائم ، تشخیص و درمان بیماری ام اس مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز در راستای اهداف و سیاست‌های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش نقشه برداری مغز و معرفی هرچه بیشتر آزمایشگاه و خدمات آن به متخصصین و پژوهشگران حوزه‌ی ام اس، هر سه روز در این کنگره حضور یافت.

این حضور با استقبال خوب شرکت کنندگان کنگره همراه بود.

تصاویر (5)

ارسال دیدگاه

loading