آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست مشترک رئیس آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز با رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، خرداد ۹۸

این نشست با هدف ایجاد و گسترش زمینه‌های مشترک همکاری‌های بلند مدت در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ و در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.

این نشست با هدف ایجاد و گسترش زمینه‌های مشترک همکاری‌های بلند مدت در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ و در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر محمدرضا آی رئیس، دکتر غلامعلی حسین‌زاده معاون پژوهش و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و دکتر سیدمحمد جعفر حائری رئیس دانشکده توانبخشی و دکتر بهرام جلائی مدیر، خانم دکتر کهنسال و آقای دکتر پناهیان هیئت علمی گروه شنوایی شناسی، دکتر هادی ترابی هیئت علمی گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

پس از بازدید رئیس دانشکده توانبخشی و هیئت همراه از آزمایشگاه، طی نشستی در خصوص زمینه‌های مشترک موجود جهت همکاری و نحوه آن بحث و تبادل نظر شد و با توجه به توافق اولیه در خصوص انجام این همکاری‌های دو جانبه، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای بین آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و دانشگاه علوم پزشکی اراک منعقد شود و آزمایشگاه کارگاهی با موضوع نقشه‌برداری مغز را برای استان اراک به‌ویژه این دانشگاه برگزار کند.

ارسال دیدگاه

loading