آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری نشست هم‌اندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران (به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی)، آبان ۹۷

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن فیزیک پزشکی ایران و آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی، نشست هم‌اندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران را در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ برگزار کرد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن فیزیک پزشکی ایران و آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی، نشست هم‌اندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران را در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ برگزار کرد. اعضای محترم هیات علمی گروه فیزیک پزشکی از دانشگاه‌‌های برتر کشور و نمایندگان آزمایشگاه پیش بالینی، از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز حضور یافته و در این نشست شرکت کردند. در این جلسه پیشرفت‌های اخیر حوزه‌ی تصویربرداری مغزی مورد بحث قرار گرفت و کارگروه جدید تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران نیز تشکیل شد.

دکتر آي، دکتر قدیری، دکتر مصلح، دکتر جابری، خانم دکتر غفاریان، خانم دکتر خویی، خانم دکتر مختاری، خانم دکتر پاشایی، دکتر بوذرجمهری، دکتر رجبی، دکتر سلیقه راد، دکتر مهدوی، دکتر شریف و دکتر شیخ زاده از حاضرین در جلسه بودند.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading