آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (37)

اگر آزمودنی‌ها آموزش داده شوند که یک مجموعه از پاسخ‌های حرکتی ارائه دهند در حدود 1 میلی ثانیه پیش از ارائه پاسخ، یک موج آرام منفی در نواحی جلویی و مرکزی ظاهر می‌شود.

مؤلفه‌های مرتبط با پاسخ (1):

اگر آزمودنی‌ها آموزش داده شوند که یک مجموعه از پاسخ‌های حرکتی ارائه دهند در حدود 1 میلی ثانیه پیش از ارائه پاسخ، یک موج آرام منفی در نواحی جلویی و مرکزی ظاهر می‌شود. این موج پتانسیل آمادگی یا Readiness Potential (RP) نامیده می‌شود و به طور جداگانه توسط چند پژوهشگر شناسایی شده است. بخش جانبی پتانسیل آمادگی، Lateralized Readiness Potential (LRP) نامیده می‌شود و به صورت گسترده در مطالعات شناختی مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه LRP از آن جهت سودمند است که به سادگی می‌توان آن را از مؤلفه های دیگر ERP مجزا ساخت. زیرا این پاسخ در نیمکره مخالف دست یا پایی که پاسخ را ارائه می‌دهد ظاهر می‌گردد. در حالی که این اثر نیمکره در دیگر مؤلفه‌ها مشاهده نمی شود.پاسخ آمادگی حرکتی
شکل 1: پاسخ آمادگی حرکتی

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading