آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (36)

در بیشتر مطالعات ERP، trialهای با پاسخ‌های رفتاری اشتباه کنار گذاشته می‌شوند؛ در حالی که مقایسه ERP برانگیخته شده در trialهای خطا با trialهای صحیح این امکان را فراهم می‌آورد که در خصوص علت بروز خطا و واکنش مغز پس از تشخیص خطای رخ داده اطلاعاتی کسب نمود.

مؤلفه‌های مرتبط با خطا:

در بیشتر مطالعات ERP، trialهای با پاسخ‌های رفتاری اشتباه کنار گذاشته می‌شوند؛ در حالی که مقایسه ERP برانگیخته شده در trialهای خطا با trialهای صحیح این امکان را فراهم می‌آورد که در خصوص علت بروز خطا و واکنش مغز پس از تشخیص خطای رخ داده اطلاعاتی کسب نمود.

مطالعه‌ای توسط Gehring انجام گردید که در آن آزمودنی‌ها آنچنان سریع می بایست پاسخ دهند که به طور معمول رخ دادن اشتباه‌های سهوی در ارائه پاسخ اجتناب ناپذیر بود. با مقایسه‌ی trialهای خطا با trialهای صحیح آشکار گردید که یک موج منفی در نواحی الکترودی جلویی و مرکزی پس از زمان ارائه پاسخ ظاهر گردیده است. این موج Error-related negativity (ERN) خوانده شد. این مؤلفه پیش‌تر توسط Falkenstein شناسایی گردیده بود و N_e نام‌گذاری شده بود. پس از این مؤلفه اغلب یک موج مثبت ظاهر می‌گردد که P_e نامیده میشود. مطالعات جدیدتر آشکار ساختهاند که ERN می‌تواند توسط فیدبک منفی دریافتی پس از پاسخ اشتباه آزمودنی و یا پس از مشاهده‌ی پاسخ غلط فرد دیگری در آزمودنی برانگیخته شود.

بیشتر محققان معتقدند که ERN بازتاب‌کننده‌ی فعالیت سیستمی است که پاسخ‌ها را مانیتور می‌کند و یا به تناقض بین پاسخ ارائه شده و پاسخی که آزمودنی قصد آن را داشته حساسیت دارد. شواهد حاصل ازfMRI وثبت‌های تک واحدی بیان‌گر آن است که این فعالیت‌ها در سینگولیت قدامی کورتکس روی می‌دهند. یک مطالعه‌ی مدلسازی دوقطبی منابع نیز نشان داد که توزیع جمجمه ای ERN با وجود منبع در سینگولیت قدامی سازگار است. اگرچه دشوار است که منبع یک مؤلفه نسبتا گسترده مانند ERN را با دقت زیادی بر مبنای توزیع ولتاژ مشاهده شده شناسایی نمود.مؤلفه مرتبط با وقوع خطا
شکل 1: مؤلفه مرتبط با وقوع خطا

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading