آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (33)

هنگامی که آزمودنی تلاش بیشتری برای انجام تکلیف می‌کند، دامنه P300 بزرگتر است؛ لذا دامنه‌ی این موج می‌تواند به عنوان معیاری از تخصیص منابع ذهنی توسط آزمودنی در نظر گرفته شود.

خانواده (2) P3:

هنگامی که آزمودنی تلاش بیشتری برای انجام تکلیف می‌کند، دامنه P300 بزرگتر است؛ لذا دامنه‌ی این موج می‌تواند به عنوان معیاری از تخصیص منابع ذهنی توسط آزمودنی در نظر گرفته شود. هنگامی که آزمودنی اطمینان ندارد که محرک ارائه شده هدف است یا غیر هدف دامنه P3 کاهش می‌باید. از این رو اگر یک تکلیف سخت‌تر شود، اگرچه ممکن است آزمودنی ترغیب شود که انرژی بیشتری صرف نماید که به معنای افزایش دامنه موج P3 است اما از سوی دیگر به علت کاهش اطمینان آزمودنی در خصوص تعلق محرک‌ ارائه شده به دسته هدف، ممکن است دامنه P3 کاهش یابد. لذا دامنه P3 به صورت تابعی از متغیرهای احتمال وقوع محرک هدف، عدم اطمینان آزمودنی و تخصیص منابع ذهنی توسط وی تغییر می‌نماید.

با توجه به آن‌که موج P3 به احتمال وقوع گروه تحریک ارائه شده بستگی دارد، منطقی به نظر می‌رسد که موج P3 پس از آنکه محرک منطبق بر قواعد تکلیف طبقه‌بندی شد تولید گردد. لذا هر تغییری که فرآیند طبقه‌بندی محرک را به تعویق می‌اندازد (افزایش زمان لازم برای پردازش حسی سطح پایین یا طبقه بندی) تأخیر موج P3 را افزایش می‌دهد.

همانطور که به طور منطقی تأخیر موج P3 به زمان موردنیاز برای طبقه‌بندی محرک بستگی دارد و به طور مشابه به فرآیندهای پس از طبقه‌بندی ارتباطی ندارد. به طور مثال شواهد متعددی وجود دارد که تأخیر P3 به زمان موردنیاز برای انتخاب و اجرای یک پاسخ پس از آنکه محرک طبقه‌بندی شده‌است حساسیت ندارد. لذا می‌توان از تأخیر P3 برای شناسایی اینکه تغییرات ایجاد شده در آزمایش، فرآیندهای مربوط به طبقه‌بندی محرک را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا فرآیندهایی که مرتبط با انتخاب پاسخ و اجرای آن است بهره گرفت.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو