آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (31)

در خصوص محرک بینایی، انحراف معمولا به جای جنبه زمانی از جنبه‌ی فضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خانواده N2 (2):

در خصوص محرک بینایی، انحراف معمولا به جای جنبه زمانی از جنبه‌ی فضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بدان معناست که به جای بررسی پاسخ به یک محرک deviant که در یک دنباله‌ی زمانی از محرک‌های مشابه ارائه شده است، موج ERP برانگیخته شده توسط ارائه همزمان یک مجموعه‌ی از محرک‌ها مورد بررسی قرار گیرد که شامل چندین محرک مشابه و یک محرک deviant می‌باشد. در این شرایط سه مولفه N2 قابل تمایز می‌باشند.

اولین مؤلفه از این مجموعه یک پاسخ متقارن در دو طرف در نواحی پشتی است که حتی هنگامی که محرک deviant هدف نیست نیز وجود دارد. ( اما این پاسخ به خودکاری MMN نیست زیرا تا زمانی که آزمودنی در جستجوی محرک deviant نباشد ظاهر نمی‌گردد.). پس از آن دو زیرمؤلفه N2 در نواحی پشتی ظاهر می‌شوند که تنها اگر محرک deviant هدف باشد یا در نگاه اول هدف به نظر برسد وجود دارند.

یکی از این دو زیر مؤلفه موج استاندارد N2b است که در هر دو نیم‌کره مشاهده شده و به احتمالات حساس می‌باشد. موج دوم N2pc نامیده می‌شود که pc مخفف posterior contralateral می‌باشد و بیانگر این حقیقت است که این مؤلفه در نواحی پشتی و در نیمکره مخالف محل محرک هدف مشاهده می‌شود. مولفه N2pc به احتمالات حساس نیست و بیانگر تمرکز توجه فضایی به محل محرک هدف است (و احتمالا سرکوب محرک‌های غیرهدف اطراف).

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو