آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (29)

Mismatch Negativity یا MMN زمانی ظاهر می‌شود که به آزمودنی‌ها یک رشته‌ی تکرارشونده از محرک‌های مشابه یا محرک‌های گاه‌به‌گاه نامنطبق (به طور مثال یک رشته از تعداد زیادی تن 800 هرتز و تن‌های گاه‌به‌گاه 1200 هرتز) ارائه شود

Mismatch Negativity:

Mismatch Negativity یا MMN زمانی ظاهر می‌شود که به آزمودنی‌ها یک رشته‌ی تکرارشونده از محرک‌های مشابه یا محرک‌های گاه‌به‌گاه نامنطبق (به طور مثال یک رشته از تعداد زیادی تن 800 هرتز و تن‌های گاه‌به‌گاه 1200 هرتز) ارائه شود. محرک‌های غیرمنطبق یک موج منفی برمی‌انگیزند که در نواحی مرکزی میانی دارای بزرگترین دامنه هستند و معمولا بین 160 تا 220 میلی ثانیه پس از تحریک به اوج می‌رسند.

چندین مؤلفه‌ی دیگر نیز هستند که به عدم تطابق مرتبط با تکلیف حساس هستند اما MMN حتی اگر آزمودنی از جریان محرک برای تکلیف استفاده ننماید (مثلا زمانی محرک‌ها زمانی ارائه می شوند که آزمودنی در حال مطالعه یک کتاب می‌باشد) نیز ظاهر می‌شود. در هرحال MMN می‌تواند برای تحریکی که در یگ گوش ارائه می‌شود حذف شود به شرطی که آزمودنی توجه خود را قویا بر روی یک دنباله رقیب از تحریک‌ها که در گوش دیگر او پخش می‌شود متمرکز نماید. در نظر گرفته می‌شود که MMN بازتاب‌کننده‌ی یک فرآیند نسبتا خودکار است که محرک ورودی را با یک ردیابی حافظه حسی از محرک‌های پیشین مقایسه می‌نماید.

EEG

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو