آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تفاهم نامه‌ی ساخت و بهره برداری از مرکز "علم مغز و شناخت" در تهران منعقد شد

تفاهم نامه احداث و راه اندازی مرکز "علم مغز و شناخت " در باغ کتاب تهران، بین ستاد توسعه علوم و فن‌آوری‌های شناختی و موسسه‌ی "نشر شهر" وابسته به شهرداری تهران به امضاء رسید.

تفاهم نامه احداث و راه اندازی مرکز "علم مغز و شناخت " در باغ کتاب تهران، بین ستاد توسعه علوم و فن‌آوری‌های شناختی و موسسه‌ی "نشر شهر" وابسته به شهرداری تهران به امضاء رسید.

براساس این تفاهم نامه ،مرکز "علم مغز و شناخت " در مجموعه باغ کتاب تهران احداث می‌شود.

مرکز "علم مغز و شناخت" به منظور آشنایی با ساختار، عملکرد و توانمندی‌های مغز و نیز برقراری تعامل میان مخاطبان و متخصصان و محققان درحوزه‌ی علوم شناختی و مغز، ایجاد می‌شود.

این مرکز تخصصی قرار است تا پایان سال فعالیت‌های آموزشی و علمی خود را با تلاش محققان و پژوهشگران در حوزه‌های علوم شناختی آغاز کند تا سطح دانش و آگاهی در جامعه افزایش یابد و زمینه برای توانمندسازی مغز هرچه بیشتر فراهم گردد.

منبع: ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی

ارسال دیدگاه

loading