آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مدارهای مغزی به ما کمک می‌کنند با نگاه کردن به دیگران یاد بگیریم

تای (محقق MIT) و همکارانش، مدار مغزی که مسئول یادگیری بر اساس مشاهده است را شناسایی کرده اند. این مدار که در شبکه مغزی مجزاست و برای یادگیری از تجربیات دست اول استفاده می‌شود، به داده‌های مربوط به قسمتی از مغز که مسئول ترجمه‌ی نشانه‌های اجتماعی است، متکی می‌باشد.

تای (محقق MIT) و همکارانش، مدار مغزی که مسئول یادگیری بر اساس مشاهده است را شناسایی کرده اند. این مدار که در شبکه مغزی مجزاست و برای یادگیری از تجربیات دست اول استفاده می‌شود، به داده‌های مربوط به قسمتی از مغز که مسئول ترجمه‌ی نشانه‌های اجتماعی است، متکی می‌باشد.

مطالعات گذشته نشان داده است که دو بخش از مغز در فرآیند یادگیری از طریق مشاهده دخیل هستند، anterior cingulate cortex (ACC) و basolateral amygdala (BLA) . قسمت ACC علاوه بر کارکردهای دیگر، در فرآیند ارزیابی اطلاعات اجتماعی دخیل است، و قسمت BLA نقش اصلی در پردازش اطلاعات احساسی دارد. با این حال چگونگی عملکرد این بخش‌ها در یادگیری از دیگران، ناشناخته است.

در تلاش برای فهم این موضوع، دانشمندان دانشگاه MIT فعالیت مغز موش‌ها را در حالتی بررسی کردند که موش‌ها در حال مشاهده موشی دیگر بودند که شوک الکتریکی، همراه با یک نشانه مانند صدا یا نور، دریافت می‌کرد. موش‌هایی که شوک الکتریکی دریافت می‌کردند می‌آموختند که از آن نشانه بترسند.

محققان مشاهده کردند که هنگامی که موش‌های نظاره گر، روز بعد از آزمایش آن نشانه را دریافت می‌کردند نیز می‌ترسیدند، با اینکه هیچ شوک الکتریکی دریافت نکرده بودند.

پس از این مشاهده محققان کنجکاو شدند دریابند چه تغییراتی در قسمت‌های BLA و ACC مغز موش‌ها اتفاق افتاده که چنین ارتباطی را امکان‌پذیر کرده ‌است. محققان فعالیت مغز موش‌ها را در حال نظاره‌ی ایجاد فرآیند ترس، ثبت و ضبط کردند. سپس آنالیز جدیدی به نام آنالیز مسیر عصبی (neural trajectory analysis) روی آن پیاده کردند.

این آنالیز نشان داد که قسمت ACC مغز موش هنگام مشاهده‌ی تجربه‌ی موش دیگر، بیش از پیش فعال می‌شود. سپس اطلاعات خود از آن تجربه را به بخش BLA منتقل می‌کند، و این قسمت از این اطلاعات برای برقراری رابطه بین نشانه و شوک استفاده می‌کند.

قسمت ACC اشاره می‌کند که اطلاعات مهمی از چیزهای دیده شده، برای یاد گیری وجود دارد. این قسمت اطلاعاتی که در اجتماع گرفته می‌شود را ترجمه کرده، و به قسمت BLA می‌فرستد تا ارزش پیش‌بینی کننده ای به آن نسبت داده شود.

در آزمایشات بعدی محققان نورون‌های خاصی را یافتند که مستقیم قسمت ACC را به قسمت BLA متصل می‌کند. هنگامی که محققان این اعصاب را هنگام فرآیند یادگیری، منفعل کردند، ترس از نشانه در موشِ نظاره‌گر ایجاد نشد.

هنگامی که محققان رابط ACC-BLA را در موش‌های گیرنده‌ی شوک الکتریکی غیرفعال کردند، تغییری در یادگیری موش‌های نظاره گر ایجاد نشد، که ثابت می‌کند این مدار تنها مخصوص به یادگیری از دیگران است.

همچنین آن‌ها اهمیت این دو قسمت مغزی در فعالیت‌های اجتماعی، احساسی، و فرآیند تصمیم گیری را شناختند. این مطالعه اطلاعات بی‌سابقه‌ای از عملکرد مغزی دو منطقه با جزئیات فراوان برای ما مهیا می‌کند، که نشان می‌دهد چگونه این دو ناحیه امکان یادگیری از اجتماع را برای ما فراهم می‌کنند.

این یافته‌ی جدید مکانیسم عصبی پشت این امر که چگونه دیگران را ارزیابی کرده و از آن‌ها جهت هدایت امور شناختی و رفتار خودمان یاد می‌گیریم را آشکار می‌کند.

منبع: ام. آی. تی نیوز

ارسال دیدگاه

loading