آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سمینار دو روزه‌ی آموزشی-مهارتی نقشه برداری مغز (ویژه‌ی استان کرمان و هرمزگان)، آذر ۱۳۹۷

در ادامه‌ی برگزاری سری سمینارهای ویژه‌ی پژوهشگران علاقه‌مند استان‌های مختلف کشور، این بار سمینار دو روزه، ویژه‌ی استان‌های کرمان و هرمزگان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۷ برگزار شد و با استقبال خوبی نیز روبه رو شد به طوری که تعداد افراد شرکت‌کننده فرای ظرفیت اعلام شده بود.

در ادامه‌ی برگزاری سری سمینارهای ویژه‌ی پژوهشگران علاقه‌مند استان‌های مختلف کشور، این بار سمینار دو روزه، ویژه‌ی استان‌های کرمان و هرمزگان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۷ برگزار شد و با استقبال خوبی نیز روبه رو شد به طوری که تعداد افراد شرکت‌کننده فرای ظرفیت اعلام شده بود. در این سمینار پژوهشگران طی دوره‌های تئوری و عملی ارائه شده توسط اساتید برجسته، مهارت اولیه در روش‌های تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغزی (TMS و tDCS)، تصویربرداری مغزی (fMRI) و سیگنال‌های مغزی (EEG و fNIRS) را فراگرفتند.

لازم به ذکر است شرکت در این برنامه که به منظور به روز رسانی و افزایش مهارت محققین در نظر گرفته شده بود، برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان دکترا، رزیدنت‌ها و دانشجویان سال آخر پزشکی که معرفی نامه از طرف استاد راهنما داشتند رایگان بود.

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading