آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در مدرسه تابستانی نوروساینس، علوم شناختی و فلسفه: از حافظه تا آگاهی

مدارس میان رشته‌ای شریف با همکاری گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه صنعتی شریف و گروه نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با حمایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز...

مدارس میان رشته‌ای شریف با همکاری گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه صنعتی شریف و گروه نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با حمایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، مدرسه (همایش) نوروساینس، علوم شناختی و فلسفه را در تاریخ ۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برگزار کرد. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز به عنوان حامی و یکی از مراکز فعال در زمینه‌‌هاي مرتبط با علوم اعصاب و علوم شناختی، در این همایش حضور یافت و به معرفی امکانات و تجهیزات مرتبط با این حوزه‌ها به پژوهشگران حاضر پرداخت.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading