آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

توسعه‌ی واسط‌های مغز- رایانه برای درمان اختلالات عصبی در کشور

این حوزه به سرعت در سطح دنیا در حال رشد است، به‌طوری که در سال‌های نزدیک می‌توان تحولی بزرگ را در توان‌بخشی و درمان اختلالات عصبی انتظار داشت.

دکتر امین مهنام عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مجری طرح «واسط مغز - رایانه کاربردی» گفت: فناوری اعصاب جنبه‌ ای از مهندسی پزشکی است که با استفاده از ابزارها و رویکرد مهندسی، به دنبال درک سیستم عصبی یا بهبود عملکرد آن، جایگزین کردن یا تصحیح عملکرد بخشی از سیستم اعصاب است. ابزارها ممکن است بصورت تهاجمی و یا غیر تهاجمی روی مغز تاثیر بگذارند و یا اطلاعاتی را با مغز تبادل کنند.

این حوزه به سرعت در سطح دنیا در حال رشد است، به‌طوری که در سال‌های نزدیک می‌توان تحولی بزرگ را در توان‌بخشی و درمان اختلالات عصبی انتظار داشت.

واسط‌های مغز رایانه یک مسیر جایگزین برای برقراری ارتباط با دیگران و کنترل کردن وسایل، در اختیار افراد ناتوان قرار می‌دهد.

محقق این طرح پژوهشی گفت: در آزمایشگاه فن آوری اعصاب دانشگاه اصفهان، یک سیستم کمک ارتباطی مبتنی بر پتانسیل های برانگیخته حالت دایمی بصورت کاربردی و کامل توسعه یافته است که امکان تایپ و بیان منظور را برای افراد با ناتوانی حرکتی و گفتاری فراهم می‌کند، در این سیستم کافی است که کاربر به گزینه هایی نگاه کند تا بر اساس سیگنال الکتریکی مغز وی، انتخاب او در بیان حروف و کلمات تشخیص داده شود.

برای مشاهده‌ی متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading