آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

پنل‌های تخصصی سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران

سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، در سالن همایش‌های ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سه پنل تخصصی برگزار خواهد شد.

سومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، در سالن همایش‌های ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سه پنل تخصصی برگزار خواهد شد. جزئیات هر پنل در ادامه آورده شده است:

کاربردهای کلینیکی و تحقیقاتی تحریک مغزی؛ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۴۵

  • رئیس پنل: دکتر رضا رستمی (دانشگاه تهران)
  • مدریتور پنل: دکتر حامد اختیاری (موسسه مطالعات مغز Laureate)
  • اعضای پنل: دکتر پیمان حسنی ابهریان (پژوهشکده‌ی علوم شناختی)، دکتر لیلا علی بیگلو (دانشگاه علوم پزشکی ایران)،‌ دکتر محمد قدیری وصفی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، دکتر بهادر مکی آبادی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، دکتر داریوش نسبی طهرانی (انجمن صرع ایران)

کاربردهای کلینیکی و تحقیقاتی سیگنال‌های مغزی؛ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۵:۴۵ الی ۱۷

  • رئیس پنل: دکتر محمود محمدی (مرکز طبی کودکان)
  • مدریتور پنل: دکتر علی مطیع نصرآبادی (دانشگاه شاهد)
  • اعضای پنل: دکتر محسن جواد زاده (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر رضا خسروآبادی (دانشگاه شهید بهشتی)،‌ دکتر رضا شروین بدو (مرکز طبی کودکان)، دکتر سهراب هاشمی فشارکی (مرکز جامع اپیلپسی بیمارستان پارس)

کاربرد نقشه برداری مغز در Pre-surgical Planning؛ پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

  • رئیس پنل: دکتر گیو شریفی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
  • مدریتور پنل: دکتر امیرحسین بتولی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  • اعضای پنل: دکتر محمدعلی آرامی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر محمد اربابی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)،‌ دکتر امیر ارسلان امین (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر محمد حلاج‌نژاد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، دکتر محمدعلی عقابیان (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی رو آن کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading