آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

فراخوان دعوت به همکاری

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد در راستای ارتقای سطح خدمات خود از پزشکان عمومیِ دارای پروانه طبابت در تهران دعوت به همکاری پاره وقت نماید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد در راستای ارتقای سطح خدمات خود از پزشکان عمومیِ دارای پروانه طبابت در تهران دعوت به همکاری پاره وقت نماید.

از واجدین شرایط دعوت می شود رزومه کاری خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۳/۲۴ به آدرس ایمیل زیر و یا امور اداری آزمایشگاه ارسال نمایند:

HR@nbml.ir

ارسال دیدگاه

loading