آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع ریتم و ملودی در نوروسایکولوژی

انجمن عصب روان شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، سخنرانی علمی با موضوع ریتم و ملودی در نوروسایکولوژی را در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ برگزار کرد.

انجمن عصب روان شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، سخنرانی علمی با موضوع ریتم و ملودی در نوروسایکولوژی را در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ برگزار کرد. دکتر عبدالرحمان نجل رحیم محقق زمینه‌ی عصب شناسی در شناخت اجتماعی، سخنران جلسه بودند.

این سخنرانی در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌‌مند برگزار شد.

برای شرکت در سخنرانی‌های رایگان بعدی می‌توانید بخش کارگاه‌های پیش رو در وبسایت، و یا کانال آزمایشگاه را دنبال کنید.

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading