آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

فراخوان دعوت به همکاری

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از طریق آزمون ورودی و مصاحبه شفاهی دعوت به همکاری می نماید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از طریق آزمون ورودی و مصاحبه شفاهی در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید:

  1. کارشناس اخذ و پردازش تصاویر پزشکی ( با مدرک فوق لیسانس )
  2. کارشناس اخذ و پردازش سیگنال پزشکی ( با مدرک فوق لیسانس )
  3. کارشناس امور اداری و پشتیبانی آشنا به فرایندهای مربوطه
  4. کارشناس ارتباط با مشتری ( CRM )

لطفا رزومه کاری خود را حداکثر تا تاریخ ۸/۹/۹۷ (همراه با ذکر نام زمینه مورد نظر جهت همکاری)، به ایمیل یا فکس زیر ارسال نمایید:

Email: hr@nbml.ir
Fax: 86093160

ارسال دیدگاه

loading