آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اطلاعیه شماره ٢ دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC2018)

به دلیل درخواست مکرر شرکت کنندگان محترم و مصوبه جلسه هیئت داوران، مهلت ارسال نتایج تا ٢۰ شهریورماه ساعت ٢۴:۰۰ تمدید شد.

به دلیل درخواست مکرر شرکت کنندگان محترم و مصوبه جلسه هیئت داوران، مهلت ارسال نتایج تا ٢۰ شهریورماه ساعت ٢۴:۰۰ تمدید شد.

توجه فرمایید که این زمان غیر قابل تمدید می باشد.

مرحله دوم مسابقه، ۴ مهر در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار خواهد شد. تنها به گروه های راه یافته به این مرحله اطلاع رسانی خواهد شد.

در هنگام ارسال نتایج به نکات اشاره شده در شیوه نامه توجه کامل نمایید.

ایمیل مسابقه:
competition@nbml.ir

ارسال دیدگاه

loading