آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری اولین جلسه‌ی شورای علمی و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در سال ۱۳۹۸

اولین جلسه‌‌ی شورای علمی و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۳ تیر برگزار شد.

اولین جلسه‌‌ی شورای علمی و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۳ تیر برگزار شد. آقایان دکتر محمدرضا آی، دکتر مجید برکتین، دکتر غلامعلی حسین‌زاده، دکتر رضا رستمی، دکتر سهراب شهزادی، دکتر سینا صالحی، دکتر حسین قدیری و دکتر علیرضا مرادی در این جلسه حضور داشتند.

دکتر محمدرضا آی گزارشی از عملکرد آزمایشگاه و برنامه‌ی استراتژیک، و دکتر حسین قدیری گزارشی از مسابقه‌ی fMRI و سومین سمپوزیوم برای حضار ارائه کردند. همچنین بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث زیر انجام گرفت:

  • اولویت‌بندی پروژه‌ها
  • نحوه‌ی مشارکت آزمایشگاه برای مقالات منتشر شده با قدردانی از آزمایشگاه
  • نحوه‌ی استفاده از خدمات مشاورین آزمایشگاه

در نهایت نیز اعضای حاضر در جلسه نظرات و انتفادات خود را بیان کردند.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading