آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دومین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی

ستاد توسعه‌ی علوم و فن آوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست‌های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، با اعلان دومین فراخوان سال جاری حمایت از طرح های پژوهشی، از پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه‌ی فناوری پشتیبانی می‌کند.

ستاد توسعه‌ی علوم و فن آوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست‌های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، با اعلان دومین فراخوان سال جاری حمایت از طرح های پژوهشی، از پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه‌ی فناوری پشتیبانی می‌کند.

در این فراخوان، خرید تجهیزات خارجی مورد حمایت قرار نمی¬گیرد و همچنین توسعه محصولات شناختی به همراه فناوری¬ها و تجهیزات مورد استفاده در پژوهش¬های شناختی در اولویت قرار دارد.

شورای پژوهشی ستاد توسعه‌ی علوم شناختی در دومین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در سال جاری، بر اساس تحلیل طرح¬های دریافتی، نتایج داوری، اطلاعات و تجارب کسب شده از تعامل با جامعه‌ی‌ علمی کشور، رسیدن به دستاوردهای کاربردی در راستای اولویت¬‌ها را در برنامه قرار داده ¬است.

دریافت طرح‌های پژوهشی در دومین فراخوان سال جاری ستاد توسعه‌ی علوم شناختی در دو دسته‌ی "ب" و "ج" انجام می-پذیرد، بطوری که طرح های دسته "ب" برای مجریان با سابقه فعالیت متمرکز در حوزه علوم شناختی است که با هدف حمایت از تعمیق و گسترش توسعه فن آوری، ارائه خدمات و انجام تحقیقات اصیل و در مرزهای دانش در حوزه علوم و فناوری¬های شناختی تعریف شده است.

از سوی دیگر هدف از اجرای طرح های دسته "ج"، تشکیل هسته‌¬های تحقیقاتی در حوزه شناختی است و از طریق تعریف مجموعه¬ای از پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد و دکتری برای دستیابی به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی پیگیری می‌شود.

برای مشاهده‌ی ادامه‌ی خبر اینجا کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading