آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دومین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی

ستاد توسعه‌ی علوم و فن آوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست‌های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، با اعلان دومین فراخوان سال جاری حمایت از طرح های پژوهشی، از پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه‌ی فناوری پشتیبانی می‌کند.

ستاد توسعه‌ی علوم و فن آوری‌های شناختی در راستای اهداف و سیاست‌های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، با اعلان دومین فراخوان سال جاری حمایت از طرح های پژوهشی، از پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه‌ی فناوری پشتیبانی می‌کند.

در این فراخوان، خرید تجهیزات خارجی مورد حمایت قرار نمی¬گیرد و همچنین توسعه محصولات شناختی به همراه فناوری¬ها و تجهیزات مورد استفاده در پژوهش¬های شناختی در اولویت قرار دارد.

شورای پژوهشی ستاد توسعه‌ی علوم شناختی در دومین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی در سال جاری، بر اساس تحلیل طرح¬های دریافتی، نتایج داوری، اطلاعات و تجارب کسب شده از تعامل با جامعه‌ی‌ علمی کشور، رسیدن به دستاوردهای کاربردی در راستای اولویت¬‌ها را در برنامه قرار داده ¬است.

دریافت طرح‌های پژوهشی در دومین فراخوان سال جاری ستاد توسعه‌ی علوم شناختی در دو دسته‌ی "ب" و "ج" انجام می-پذیرد، بطوری که طرح های دسته "ب" برای مجریان با سابقه فعالیت متمرکز در حوزه علوم شناختی است که با هدف حمایت از تعمیق و گسترش توسعه فن آوری، ارائه خدمات و انجام تحقیقات اصیل و در مرزهای دانش در حوزه علوم و فناوری¬های شناختی تعریف شده است.

از سوی دیگر هدف از اجرای طرح های دسته "ج"، تشکیل هسته‌¬های تحقیقاتی در حوزه شناختی است و از طریق تعریف مجموعه¬ای از پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد و دکتری برای دستیابی به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی پیگیری می‌شود.

برای مشاهده‌ی ادامه‌ی خبر اینجا کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو