آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری مرحله‌ی پایانی مسابقه‌ی ملی ایده‌پردازی کاربردهای fMRI و اعلام برندگان نهایی، مرداد ۱۳۹۷

مرحله‌ی دوم دومین مسابقه‌ی ملی fMRI که نتایج بخش مرحله‌ی اول آن در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ اعلام شده بود برگزار گردید.

مرحله‌ی دوم دومین مسابقه‌ی ملی fMRI که نتایج بخش مرحله‌ی اول آن در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ اعلام شده بود برگزار گردید.

در مرحله‌ي اول که جزئیات آن را می‌توانید اینجا مشاهده کنید، ایده‌ها بر اساس معیارهایی چون ضرورت انجام و کاربرد طرح در کشور، نوآوری، پایایی و میزان عملیاتی بودن آن ارزیابی شدند و ۱۱ طرح به مرحله‌ی نهایی راه پیدا کردند. گروه‌های برگزیده در روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در مرحله‌‌ي حضوری به رقابت پرداخته و از طرح خود دفاع کردند.

مراسم ساعت ۹ صبح آغاز شد و تا ساعت ۱۶ ادامه داشت. گروه‌ها به صورت تصادفی انتخاب می‌شدند و هر یک ۱۰ الی ۱۵ دقیقه فرصت برای ارائه‌ی طرح داشتند. پس از اتمام ارائه‌ها، شرکت کنندگان می‌بایست به پرسش‌های داوران پاسخ می‌دادند. در نهایت ساعت ۱۶ پس از داوری و بررسی ‌نهایی، برندگان تعیین شدند.

شایان ذکر است که پیش از برگزاری مسابقه بنا به درخواست تعداد زیادی از ثبت نام‌کنندگان، به منظور آشنایی بیشتر ایشان با نحوه‌ی ثبت داده fMRI و همچنین طراحی task آن، یک دوره‌ آمادگی رایگان برای این عزیزان در نظر گرفته و در روز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ در محل آزمایشگاه برگزار شده بود.

ارسال دیدگاه

loading