آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی مرتبط با دستگاه MRI سه تسلا (تجدید مناقصه)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی مرتبط با دستگاه MRI سه تسلا از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

آگهی مناقصه( نوبت دوم)

            آزمایشگاه ملی  نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به خرید قطعات یدکی مرتبط با دستگاه  MRI سه تسلا  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات حداكثرتا تاریخ 6/5/98 به سایت اینترنتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (www.nbml.ir)  و یا به آدرس تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه شنبه 19/5/98

تلفن تماس : 99-882253696 داخلی 308

میزان سپرده شرکت در مناقصه 800.000.000 ریال بصورت سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی می باشد.

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه : روز  مورخ  یکشنبه 20 مرداد ماه 1398 ساعت ده صبح در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

 

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading