FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری جلسه‌‌های مشاوره‌ی پژوهشی، مهر ماه ۹۹

در ماه مهر، سه جلسه‌ی مشاوره به صورت آنلاین برگزار شد.

در ماه مهر، سه جلسه‌ی مشاوره به صورت آنلاین برگزار شد.

جلسه‌ی اول، در تاریخ ۲ مهر برگزار شد و بخش دوم مشاوره‌ی پژوهشی آنلاین با موضوع اهمیت مطالعات پیش بالینی و تصویربرداری بود، که اولین آن در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شده بود.

مشاور این جلسه دکتر احسان شریف پاقلعه محقق کینگز کالج لندن، همانند قبل ابتدا به صورت آنلاین به سخنرانی درباره‌ي این موضوع پرداختند و سپس به سوالات پژوهشگران پاسخ دادند.

برگزاری جلسه‌‌های مشاوره‌ی پژوهشی، مهر ماه ۹۹

جلسه‌ي بعدی در تاریخ ۱۶ مهر با حضور دکتر مهدی پورمحمد، و با موضوع پردازش زبانی (تولید، درک، بازشناسی واژه) و دو زبانگی برگزار شد.

برگزاری جلسه‌‌های مشاوره‌ی پژوهشی، مهر ماه ۹۹

جلسه‌ی سوم نیز در تاریخ ۳۰ مهر، با حضور دکتر امیرهمایون جعفری، و با موضوع رابط‌های مغز و رایانه مبتنی بر پتانسیل‌های برانگیخته بینایی و شنوایی، برگزار شد.

برگزاری جلسه‌‌های مشاوره‌ی پژوهشی، مهر ماه ۹۹

ارسال دیدگاه

loading