آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (33)

با توجه به مطالعات قبلی و ترکیب fNIRS با دیگر مدالیته ها مانند rTMS و ECT و همچنین روش های تحریک الکتریکی و روش های رفتار درمانی شناختی، میتوان از این تکنیک در درمان نیز استفاده کرد.

کاربردهای fNIRS

با توجه به مطالعات قبلی و ترکیب fNIRS با دیگر مدالیته ها مانند rTMS و ECT و همچنین روش های تحریک الکتریکی و روش های رفتار درمانی شناختی، میتوان از این تکنیک در درمان نیز استفاده کرد.

همچنین می توان امیدوار بود که در آینده از این تکنیک در بازتوانی عملکردی مغز استفاده کرد و همچنین به عنوان یک روش درمانی از آن استفاده کرد.

در حال حاضر ترکیب این تکنیک با TMS و tES به راحتی صورت می گیرد که با توجه به تجهیزات موجود در آزمایشگاه ملی مغز فراهم کردن ترکیب این روش ها امکان پذیر می باشد.

نمونه ای از ترکیب fNIRS  با تحریک الکتریکی مغز

نمونه ای از ترکیب fNIRS با تحریک الکتریکی مغز

ارسال دیدگاه

loading