آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بانک اطلاعات تجهیزات شناختی ایجاد می‌شود

ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی در نظر دارد به منظور کمک به پیشبرد امر تولید و بومی‌سازی دستگاه‌ها و ابزارهای آزمایشگاهی درحوزه‌ی علوم شناختی و برقراری تعامل گسترده میان محققان و متخصصان، بانک اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی را ایجاد کند.

ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی در نظر دارد به منظور کمک به پیشبرد امر تولید و بومی‌سازی دستگاه‌ها و ابزارهای آزمایشگاهی درحوزه‌ی علوم شناختی و برقراری تعامل گسترده میان محققان و متخصصان، بانک اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی را ایجاد کند.

محققان و پژوهشگرانی که در امر تولید تجهیزات و ابزارهای مرتبط با علوم شناختی فعالیت دارند می‌توانند اطلاعات جامع و کامل ابزارهای ساخته شده و یا در حال طراحی و تولید در حوزه‌ی علوم شناختی را به نشانی research@cogc.ir ارسال کرده تا امکان تکمیل هرچه بهتر بانک دادگان تجهیزات و ابزارها در کشور در ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی فراهم شود.

برای کسب جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading