آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نهمین همایش ملی روانپزشکی کودک و نوجوان

نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تمرکز بر آسیب‌های روانی ـ اجتماعی نوجوانان و با هدف ارائه‌ی آخرین یافته‌های علمی در این حوزه و طرح چالش‌ها و راه‌کارهای برون‌رفت از آن‌ها در تاریخ ۶ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ برگزار شد.

نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تمرکز بر آسیب‌های روانی ـ اجتماعی نوجوانان و با هدف ارائه‌ی آخرین یافته‌های علمی در این حوزه و طرح چالش‌ها و راه‌کارهای برون‌رفت از آن‌ها در تاریخ ۶ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ برگزار شد. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز در این همایش حضور یافت، و به معرفی تجهیزات و خدمات مرتبط با زمینه‌های پژوهشی قشر علمی حاضر در همایش پرداخت.

ارسال دیدگاه

loading