آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اعلام اسامی برگزیدگان مرحله ي اول مسابقه‌ی دانش مغز ۲۰۱۹، ۱۵دی ۱۳۹۷

اسامی برگزیدگان مرحله ي اول مسابقه‌ی دانش مغز ۲۰۱۹، ۱۵دی ۱۳۹۷ اعلام شد.

ضمن عرض تبریک به دانش آموزان برگزیده، دانش آموزان گرامی می‌توانند اسامی و نمرات ۳۲ نفر برگزیده مرحله‌ي اول مسابقه‌ي دانش مغز ۲۰۱۹ را از اینجا دریافت کنند.

حداکثر بارم مسابقه مرحله اول ۶۰۰ است.

بارم هر داوطلب با توجه به وزن دار بودن سوالات مختلف و اعمال بارم منفی برای جواب‌های نادرست از فرمول زیر محاسبه شده‌است:

(تعداد صحیح های سوال های ۲ نمره ای ضربدر ۳ منهای تعداد غلط آنها) ضربدر ۲ +

(تعداد صحیح های سوال‌های ۳ نمره ای ضربدر ۳ منهای تعداد غلط آنها) ضربدر ۳ +

(تعداد صحیح های سوال‌های ۴ نمره ای ضربدر ۳ منهای تعداد غلط آنها) ضربدر ۴ +

(تعداد صحیح های سوال‌های ۵ نمره ای ضربدر ۳ منهای تعداد غلط آنها) ضربدر ۵

کارنامه‌ی داوطلبین از تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ در آدرس زیر در دسترس است:

www.irbrainbee.ir

ارسال دیدگاه

loading