آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سومین کارگاه مشورتی بین رشته ای بیوبانک نقشه برداری مغز ایران برگزار می شود

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای تشكیل بیوبانک نقشه برداری مغز ایران (IBMB) با هدف استفاده از نظرات اساتید در رابطه با قالب پیاده‌سازی داده‌های مرتبط با رشته‌ی تخصصی‌شان به منظور ثبت و به کارگیری در پژوهش، سومین کارگاه مشورتی خود را در تاریخ 30 خردادماه 1398 برگزار می کند.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای تشكیل بیوبانک نقشه برداری مغز ایران (IBMB) با هدف استفاده از نظرات اساتید در رابطه با قالب پیاده‌سازی داده‌های مرتبط با رشته‌ی تخصصی‌شان به منظور ثبت و به کارگیری در پژوهش، سومین کارگاه مشورتی خود را در تاریخ 30 خردادماه 1398 برگزار می کند.

محورهای اصلی سومین کارگاه مشورتی :

  • تحويل ابلاغ های اعضای کمیته‌های چهارگانه: بالینی، پاراکلینیک، تصویربرداری، مهندس-علوم‌پایه
  • آشنايي اعضاي كميته ها با يكديگر
  • آشنايي با نمونه هاي اوليه "اجزای مشترک داده‌ها" در هر كميته
  • برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیتهای هر کمیته
  • انتخاب دبیر هر کمیته
  • بارش افكار كميته ها درباره مهمترین فرمهای مرتبط با موضوع کمیته.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading