آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ستاد توسعه‌ی علوم و فن آوری‌های شناختی برای حمایت از طرح‌های پژوهشی، فراخوان جدید برگزار می‌کند

ستاد توسعه‌ی علوم و فن آوری‌های شناختی به منظور توسعه هم افزایی پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه‌ی علوم شناختی، هشتمین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی در خرداد ماه امسال را، با تمرکز جدی بر مسائل شناختی فراگیر جامعه اختصاص داده است.

ستاد توسعه‌ی علوم و فن آوری‌های شناختی به منظور توسعه هم افزایی پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای رسیدن به اهداف مشخص در حوزه‌ی علوم شناختی، هشتمین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی در خرداد ماه امسال را، با تمرکز جدی بر مسائل شناختی فراگیر جامعه اختصاص داده است.

تاکنون هفت مرحله فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی از سوی ستاد برگزار شد و در نتیجه‌ی این فراخوان‌ها، بیش از ۱۲۰ طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه علوم و فن‌آوری‌های شناختی در مراکز علمی کشور تحت پوشش حمایت‌های ستاد علوم شناختی قرار گرفتند.

برای مشاهده‌ی متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

loading