آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

حضور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در پنجمین کنگره‌ي هیپوفیز و جراحی‌های قاعده‌ی جمجمه، اسفند ۱۳۹۷

پنجمین کنگره‌ي هیپوفیز و جراحی‌های قاعده‌ی جمجمه و ششمین کنگره و کارگاه سالیانه نوروآندوسکوپی توسط انجمن جراحان مغز و اعصاب کشور از ۸ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

پنجمین کنگره‌ي هیپوفیز و جراحی‌های قاعده‌ی جمجمه و ششمین کنگره و کارگاه سالیانه نوروآندوسکوپی توسط انجمن جراحان مغز و اعصاب کشور از ۸ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

این کنگره با هدف به اشتراک گذاری جدیدترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای جراحی قاعده‌ی جمجمه و نوروآندوسکوپی به منظور افزایش کیفیت زندگی بیماران در معرض بیماری‌های ناتوان‌کننده برگزار گردید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نیز در راستای اهداف ترویجی خود به منظور معرفی آزمایشگاه، امکانات و خدمات موجود در آن به جامعه‌ی پزشکی حاضر، در این کنگره حضور یافت.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading