FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاوره و طراحی تسک‌های مربوط به تصاویر عملکردی

مهمترین مسئله برای طراحی یک مطالعه fMRI مبتنی بر تسک، طراحی تسک مناسبی است که قابلیت اجرای آن در فضای اتاق MRI وجود داشته باشد. معمولا در این تسکها زمان‌بندی ارائه تحریک ها به آزمودنی بسیار مهم است. بر این اساس، برای اجرای تسک معمولا از Psychtoolbox یا PsychoPy استفاده می شود، که هم از نظر زمان بندی دقت بالایی دارند و هم با دستگاه MRI زیمنس سازگار می باشند.

خدمات آزمایشگاه:

از این رو آزمایشگاه پردازش تصویر به منظور تسهیل در کار مطالعه fMRI خدمات پیاده سازی تسک در Psychtoolbox و PsychoPy را برای پژوهشگران فراهم می کند.

نمونه ای از طراحی تسک

شکل 1: نمونه ای از طراحی تسک

نمونه طراحی تسک در محیط Psychtoolbox

شکل 2: نمونه طراحی تسک در محیط Psychtoolbox

نمونه ای از تسک طراحی شده در محیط PsychoPy

شکل 3: نمونه ای از تسک طراحی شده در محیط PsychoPy

این بخش واقع در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و پذیرش به آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده فنی ، ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه نموده و یا یا با شماره های 021-88225396-9 تماس حاصل نمایید.