آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاورین

اسامی مشاورین به ترتیب حروف الفبا :

بخش MRI :

 • دکتر علیرضا آخوندی  ( Instructor in Radiology, Harvard Medical School )
 • دکتر مهدی خلیقی  ( Global Applied Science Laboratory, GE Healthcare, Menlo Park, California, USA )
 • دکتر رضا راجی مهر  ( Postdoctoral Associate in Robert Desimone lab at McGovern Institute for Brain Research, (MIT) ) رزومه
 • دکتر نادر ریاحی عالم  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی )
 • دکتر حمیدرضا سلیقه راد ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی )
 • دکتر غلامرضا سلیمی خورشیدی  ( Oxford University, fMRIB Center )
 • دکتر علی قلی پور  ( Harvard Medical School, Radiology )
 • دکتر محمد کیوان راد  ( دانشگاه امیرکبیر ،  دانشکده مهندسی پزشکی )
 • دکتر محمد محمدزاده  ( دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده هسته ای )
 • دکترعباس  نصیرایی مقدم  (دانشگاه امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پزشکی )
 • دکتر رضا نظافت  ( Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School )

بخش EEG :

 • دکتر امیرهمایون جعفری  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی )
 • دکتر رضا خسروآبادی  ( دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده مغز و شناخت ) رزومه
 • دکتر محمدباقر شمس اللهی  ( دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده برق )
 • دکتر عباس عرفانیان امیدوار  ( دانشگاه علم و صنعت ایران )
 • دکتر فرناز قاسمی  ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) رزومه
 • دکتر محمد حسن مرادی  ( دانشگاه امیر کبیر ، دانشکده مهندسی پزشکی )
 • دکترعلی مطیع نصر آبادی  ( دانشگاه شاهد، دانشکده مهندسی پزشکی )
 • دکتر علی مقیمی  ( دانشگاه فردوسی مشهد )
 • دکتر محمد میکاییلی  ( دانشگاه شاهد )
 • دکتر محمدعلی نظری  ( دانشگاه تبریز ) رزومه
 • دکتر رضا خانبابائی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده علوم پایه

بخش MEG :

 • دکتر حمید سلطانیان زاده  ( دانشگاه تهران ، دانشکده برق و کامپیوتر )
 • دکتر بهادر مکی آبادی  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی )
 • دکتر عباس باباجانی، استادیار (Department of Pediatrics, Department of Anatomy and Neurobiology, The University of Tennessee Health Science Center)

بخش TMS/tES :

 • دکتر حامد اختیاری  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران )
 • دکتر شاپور جابرزاده  ( Monash University, Australia )
 • دکتر علی طلایی  ( دانشگاه فردوسی مشهد ) رزومه
 • دکتر عاطفه قنبری  ( دانشگاه علوم پزشکی ایران )
 • دکتر فاطمه یاوری  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران )
 • پروفسور وینسنت والش  ( Institute of Cognitive Neuroscience,  University College London )
 • پروفسور مارک جورج  ( Distinguished University Professor, Layton McCurdy Endowed Chair, Brain Stimulation Laboratory Director )
 • دکتر عمادی (دانشگاه اصفهان، گروه مهندسی پزشکی)

بخش fNIRS :

 • دکتر کمال الدین ستاره دان  ( دانشگاه تهران ، دانشکده برق و کامپیوتر ) رزومه
 • دکتر مرجانه حجازی  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی )
 • دکتر محمود شاه آبادی  ( دانشگاه تهران ، دانشکده فنی مهندسی )
 • دکتر کامبیز پوررضائی  ( School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems at Drexel University )
 • دکتر زهرا عینالو ( دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری )
 • دکتر مهرداد دادگستر ( دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری )

بخش آنالیز داده ها (پردازش تصویر) :

 • دکتر عمادالدین فاطمی زاده  ( دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده برق )
 • دکتر امیرفتاحی  ( دانشگاه صنعتی اصفهان ) رزومه
 • دکتر کامران کاظمی  ( دانشگاه شیراز )
 • دکتر بابک نجار اعرابی  (دانشگاه تهران ، دانشکده برق و کامپیوتر )
 • دکتر محمدجواد یزدان پناه  ( دانشگاه تهران ، دانشکده فنی مهندسی ) رزومه

بخش بالینی (روانشناسی و روانپزشکی) :

 • دکتر محمد اربابی  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیمارستان روزبه )
 • دکتر رضا رستمی  ( دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، روانپزشکی ) رزومه
 • دکتر اسماعیل شاهسوند  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیمارستان روزبه )
 • دکتر حمیدرضا نقوی  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیمارستان روزبه، رواشناسی )

بخش بالینی ( جراح مغز و اعصاب ) :

 • دکتر گیو شریفی  ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )
 • دکتر پریسا عظیمی ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) رزومه

بخش بالینی (رادیولوژی) :

 •   دکتر حسن هاشمی ( دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی )
 • دکتر علی مهدوی ( دانشگاه علوم پزشکی تهران )
 • دکتر آیدین تقی لو ( دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان آراد )

بخش علوم اعصاب :

 • دکتر رضا ابراهیم پور  ( پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشکده علوم شناختی )
 • دکتر محمد نامی ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) رزومه

بخش تحریک مغزی با فراصوت :

 • دکتر حسین قدیری  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی )
 • دکتر بهادر مکی آبادی  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی )

بخش تصویربرداری پزشکی هسته ای :

 •  دکتر محمدرضا آی  ( دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی  )
 • دکتر پردیس غفاریان  ( دانشگاه شهید بهشتی )