آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رویدادها

انجمن روان شناسی بالینی با برگزاری همایش بین‌المللی روانشناسی بالینی تلاش داشته تا زمینه‌ای برای طرح و بررسی روش‌های کارآمد در حوزه‌هایی از جمله ‏بهداشت ‏روانی، درمان، ابزارهای تشخیصی ـ درمانی، برنامه‏ ریزی در راستای...
نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تمرکز بر آسیب‌های روانی ـ اجتماعی نوجوانان و با هدف ارائه‌ی آخرین یافته‌های علمی در این حوزه و طرح چالش‌ها و راه‌کارهای برون‌رفت از آن‌ها در تاریخ ۶ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ برگزار شد.
انجمن عصب روان شناسی ایران با همکاری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، سخنرانی علمی با موضوع ریتم و ملودی در نوروسایکولوژی را در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ برگزار کرد.
شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، در راستای توسعه‌ی اهداف علمی، پژوهشی و مهارتی دانشجویان در حوزه‌ی نقشه برداری مغز، ششمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با محوریت " حافظه" را برگزار کرد.
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف آموزش مبانی تئوری و عملی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی به علاقه‌مندان، کارگاه آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده‌ی fMRI را در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آبان ۱۳۹۸ برگزار کرد.
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه آتیه درخشان ذهن، رویکرد شواهد بنیان در تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی بر مبنای نقشه‌ی مغزی (QEEG) را در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آبان برگزار کرد.
در هفتم نوامبر سال ۱۸۶۷، ماری کوری، پیشگام در تحقیقات حوزه‌ي رادیو اکتیویته، در لهستان متولد شد.
دومین جلسه‌‌ی شورای علمی و فناوری آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۲۲ آبان برگزار شد.
به منظور ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و اطمینان از سوق گرفتن پروژه‌ها در راستای علوم نقشه برداری مغز، بنا به پیشنهاد مشاورین و تصویب هیات رییسه‌ی آزمایشگاه...
در حاشیه‌ی نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی (AMIN2019)، کارگاه‌هایی با موضوعات مرتبط نیز برگزار شد.