آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست ویژۀ متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه برداری مغز

زمان 7 مهر 97 ساعت 15 الی 18
مکان NBML
ظرفیت باقیمانده -6 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه­ برداری مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران برگزار می­کند:

نشست ویژۀ متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه برداری مغز

نشست تخصصی ویژۀ متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه برداری مغز در روز شنبه 7 مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت 15 الی 18 در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با هدف هم اندیشی در حوزۀ نقشه برداری مغز برگزار می گردد.

 سخنرانان:

دکتر محمدرضا آی

دکتر محمدتقی جغتایی

دکتر محمد قدیری وصفی

دکتر میر شهرام صفری

دکتر پیمان حسنی ابهریان

مخاطبین: متخصصین علوم اعصاب

 زمان: 7 مهر ماه 97 – ساعت 15 الی 18

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برنامه زمان بندی نشست تخصصی ویژه متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشهبرداری مغز