FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

رابط های مغز و رایانه مبتنی بر پتانسیل های برانگیخته بینایی و شنوایی

زمان چهارشنبه 30 مهر ۹۹
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 0 نفر
دبیر اجرایی دکتر حسین قدیری
مدیر اجرایی شیما گلبرگ ، زهرا قدیری
مسئول اجرا هادی فرحمند ، عبداله محمدیان،هانیه قائم پناه

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند :
مشاوره پژوهشی آنلاین با مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
سخنران:
دکتر امیرهمایون جعفری
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
موضوع:
رابط های مغز و رایانه مبتنی بر پتانسیل های برانگیخته بینایی و شنوایی

▪️طراحی مطالعه در حوزه ی رابط های مغز و رایانه
▪️مدالیته های جدید رابط های مغز و رایانه مبتنی بر محرک های بینایی و شنوایی دینامیک و آشوبگونه
▪️طراحی تسک: طراحی محرک های بینایی و شنوایی برای این نوع سیستم ها
▪️نحوه تحلیل و ارزیابی سیگنال های مغزی در این سیستم ها
▪️
زمان:
چهارشنبه 30 مهر ۹۹، ساعت 15 الی 16

در صورت بروز هر نوع اشکال در پروسه ثبت نام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به دوره آموزشی، لطفا در ساعات اداری با داخلی 136 و 137 تماس حاصل فرمایید .